REACH - Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek

Odkazy

European Chemicals Bureau
Evropské středisko pro chemikálie, součást Společného výzkumného střediska (Ispra, Itálie)

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Podílí se na zavádění chemické legislativy REACH v ČR

Ministerstvo životního prostředí
Podílí se na zavádění chemické legislativy REACH v ČR

Svaz chemického průmyslu ČR
Svaz vyhodnocuje vliv REACH na chemický průmysl v České republice

Integrovaná prevence a řízení znečištění
Integrovaný systém k ochraně životního prostředí v zemích OECD a členských státech EU (Integrated pollution prevetion and control, IPPC)

REACH na portálu EU
Zprávy a dokumenty o REACH

Září 2005


REACH *