REACH - Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek

REACH prošel v prvním čtení

Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 17.11.2005 pustil REACH do druhého čtení.

Schválen byl kompromisní návrh, podle kterého se rozsah údajů požadovaných v procesu registrace chemické látky nemá řídit pouze jejím množstvím, ale také potenciálním rizikem pro zdraví člověka a životní prostředí. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy, které snižují rozsah testování na zvířatech a posilují úlohu Evropské agentury pro chemické látky. Agentura, která se zřizuje v Helsinkách, zodpovídá za řízení procesu REACH.

Legislativu REACH čeká projednání v Radě Evropské unie, kde se členské státy musejí dohodnout na společném postoji. REACH je jedna z nejdůležitějších legislativ, kterou se kdy instituce Evropské unie zabývaly. Je nutno najít rovnováhu mezi povinnostmi průmyslu a potřebou chránit zdraví člověka a životní prostředí.

Na jaře roku 2006 bude v Evropském parlamentu probíhat druhé člení tohoto nařízení. Předpokládá se, že Evropský parlament a Rada Evropské unie dospějí ke konečnému znění nařízení REACH na podzim roku 2006.

Podle předpokladu Evropské komise nařízení REACH vstoupí v platnost v dubnu 2007. Poté bude trvat rok, než bude Evropská agentura pro chemické látky plně funkční. Požadavky stanovené nařízením REACH budou uplatňovány od roku 2008.

Únor 2006


REACH *