REACH - Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek

 

Nový systém kontroly chemikálií zajistí, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.

 

REACH prošel v prvním čtení
Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 17.11.2005 pustil REACH do druhého čtení.

REACH a Evropská chemická agentura
V listopadu 2003 Evropská komise vydala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH). Tímto návrhem je založen systém REACH a Evropská chemická agentura.

Registrace chemických látek podle REACH
Registrace se bude vztahovat na chemické látky vyráběné v zemích EU a na chemické látky do EU dovážené jako takové nebo jako součást přípravků či výrobků v množství rovném nebo vyšším než 1000 kg ročně. Registraci podléhají chemické látky klasifikované jako nebezpečné a také nebezpečné chemické látky, které se uvolňují z výrobku při jeho řádném používání v množství 1000 kg ročně a vyšším celkově za typ výrobku.

Současnost a změny po zavedení REACH
Po vstupu nařízení REACH v účinnost ze stávající právní úpravy zůstane zachována povinnost klasifikace, balení a označování. Současné požadavky na obsah bezpečnostních listů chemických látek a chemických přípravků budou nahrazeny požadavky stanovenými v nařízení REACH.

Související odkazy
Instutuce v ČR a EU


REACH *